Extraşcolar

Activități extrașcolare

Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” din Bucureşti reprezintă una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ ale capitalei, acest renume câştigat cu mult timp în urmă, fiind păstrat prin eforturile unite ale elevilor şi cadrelor didactice de aici.
Sub „aripa” C.N.B. „G. Cosbuc” şi-au gasit un mediu de lucru performant, ce incită la creativitate, la dezvoltarea spiritului civic, la ridicarea nivelului de performanţă, elevi şi consilieri educativi cu personalităţi puternice care au simţit nevoia de a demonstra că sunt printre cei mai buni, nu doar la studiu, ci şi în celelalte „domenii” ale vieţii. O simplă răsfoire a palmaresului de activităţi educative şi extracurriculare ce s-au desfasurat cu succes în cadrul C.N.B. „G. Coşbuc” poate aduce zeci de argumente în acest sens.
Participarea la concursurile şi olimpiadele şcolare, la diferite materii şi etape ne arată faptul că atât elevii de gimnaziu cât şi cei de liceu îşi doresc să-şi măsoare forţa intelectuală cu elevi din alte instituţii.
Urmărind tendinţele moderne ale învăţământului de astăzi, elevii C.N.B. „G. Coşbuc” sunt stimulaţi să-şi descopere şi să-şi dezvolte talentele artistice şi dragostea pentru artă. In acest sens aceştia au participat la activităţi şi proiecte precum: „Expoziţia de mărţişoare şi felicitări realizate de copii”, „SPRING DAY”, organizarea de expoziţii de desene şi fotografii ale copiilor;, vizionare de spectacole de teatru şi operă.
De asemenea, elevii sunt stimulaţi să preţuiască valoarea voluntariatului, să înveţe să ia atitudine şi să lupte pentru principiile în care cred, pentru drepturile proprii şi pentru drepturile semenilor (participarea la proiectul ”Incluziv”- cu centrul de zi Aurora, voluntariat al elevilor la Scoala nr.1,  organizarea unor lectorate cu părinţii privind orientarea în carieră, participarea la Marşul tinerilor Bucureşteni,  Educatie pentru democratie – Club de dezbateri publice in limba engleza (Centrul CARE), Vizita la Parlament, realizarea de chestionare pentru elevi, părinţi şi profesori ce vizează opinia elevilor despre orele de dirigenţie, relaţia şcoală – elev – familie).
Sigur, diversitatea activitătilor în care cadrele didactice împreună cu  elevii C.N.B. „G. Coşbuc” au fost şi sunt implicaţi nu se opreşte la aceste câteva exemple menţionate. Dimpotrivă, lista poate continua pe mai multe pagini demonstrând, o dată în plus, implicarea efectivă a  acestora în toate aspectele vieţii.