Informare privind numărul de cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic vaccinate împotriva COVID-19